niedziela, 19 luty 2017 10:22

Skuteczna terapia w trudnych problemach

MATERIAŁ PR

Coraz częściej terapeuci skupiają się na traumach, których ludzie doświadczyli w dzieciństwie. Na nie może mieć wpływ na przykład sytuacja w domu, nieprzyjemne zdarzenie lub też alkoholizm w rodzinie. Takie doświadczenia wpływają na to, jak kształtuje się dorastanie, ale także odbijają się w dalszym życiu. Terapia DDA skoncentrowana jest na pomocy osobom – dorosłym dzieciom alkoholików w radzeniu sobie z problemami szczególnie zauważalnymi na poziomie relacji międzyludzkich. Warto już na początku podkreślić, że nie wszystkim takie wsparcie będzie potrzebne. Zobacz, kiedy warto poszukać pomocy.

Wsparcie celowane

Z założenia terapia DDA wspiera i leczy dorosłe osoby, które wychowały się w domu, w którym mieszkał ktoś uzależniony od alkoholu. Najczęściej był to jeden z rodziców lub opiekunów. Terapeuci podkreślają, że do każdej sytuacji należy podejść indywidualnie, ponieważ nie ma dwóch takich samych scenariuszy, a różnego rodzaju wydarzenia mogą być piętnem na całe życie. Przypadków jest wiele i nie ma gotowej recepty, jak pomóc osobom z syndromem DDA. Najczęściej ich problemy na co dzień oscylują w przestrzeni trudności w wyrażaniu emocji oraz utrzymywaniu relacji międzyludzkich. Im dłużej taki stan się utrzymuje, tym trudniejsze może być normalne funkcjonowanie bez określonych zachowań czy też przyzwyczajeń, które pomagały poradzić sobie, gdy było ciężko.

Z czym borykają się osoby z syndromem DDA?

Katalog problemów, z jakimi zmagają się często osoby z DDA, jest bardzo szeroki, bo też historie, jakie przeżyli i dalej przeżywają są bardzo różne. Dostosowana terapia uzależnień w Warszawie jest więc propozycją zindywidualizowaną. Pacjenci bardzo często stosują różne mechanizmy obronne takie jak na przykład wyparcie, usprawiedliwianie opiekunów, powielanie błędów, a także może się zdarzyć, że stają się osobowością zależną. Odpowiednia diagnoza będzie więc podstawą do tego, by zastosować odpowiednie narzędzia w terapii.

Kto potrzebuje terapii?

Jak wspomnieliśmy nie każda osoba, która wychowywała się w domu z problemem alkoholowym, będzie potrzebować terapii. Wynika to z tego, że nie wszyscy mają trudności w dorosłości. Przede wszystkim terapia będzie wskazana, gdy pacjent ma problemy emocjonalne, które nie pozwalają mu normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Przede wszystkim może to być obniżona samoocena, napięcia emocjonalne, wstyd czy też poczucie samowystarczalności. Problemy te mogą prowadzić do różnego rodzaju leków a także zaburzeń somatycznych. Bardzo często przekładają się również na relacje międzyludzkie, sytuację w związku oraz na przykład  kontakty z dziećmi lub nawet niechęć, by w ogóle decydować się na rodzicielstwo.