×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62
środa, 03 listopad 2010 23:51

Dwanaście Kroków

 

12 kroków powrotu do zdrowia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików wedlug Tonego A. współzałożyciela wspólnoty DDA

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków życia z alkoholizmem i że przestaliśmy kierować własnym życiem.

 

 

2. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przynieść nam klarowność.

 

3. Postanowiliśmy praktykować kochanie siebie oraz zaufać Sile Wyższej jakkolwiej ją rozumiemy.

 

4. Dokonaliśmy nie obwiniającego obrachunku naszych rodziców, ponieważ w gruncie rzeczy staliśmy się nimi.

 

5. Wyznaliśmy Naszej Sile Wyższej, sobie i drugiemu człowiekowi istotę porzucenia nas w dzieciństwie.

 

6. Staliśmy się całkowicie gotowi do rozpoczęcia procesu zdrowienia z pomocą naszej Siły Wyższej.

 

7. Z pokora zwróciliśmy się do naszej Siły Wyższej o pomoc w naszym procesie zdrowienia.

 

8. Zapragnęliśmy aby się otworzyć na przyjęcie bezwarunkowej miłości od naszej Siły Wyższej.

 

9. Zapragnęliśmy akceptacji naszej własnej bezwarunkowej miłości poprzez zrozumienie, że nasza Siła Wyższa kocha nas bezwarunkowo.

 

10. Prowadziliśmy obrachunek osobisty, a także kochanie i akceptowanie siebie.

 

11. Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do coraz doskonalszej więzi z nasza Siłą Wyższą, modląc jedynie o poznanie jej woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

 

12. Staliśmy się przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków i kontynuujemy kochanie siebie oraz praktykowanie tych zasad we wszystkich naszych poczynaniach.

 

Kroki te pochodzą z książki „The Laundry List” napisanej przez Tonego A. i Dana F. Została ona wydana tylko raz, w 1991 roku. Tony A. zmarł w roku 2004. W tej książce opisane jest wiele ważnych kwestii dotyczących procesu zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkocholików. Tony dzieli się w niej swoim doświadczeniem oraz sugestiami.
Tony A. jest twórca oficjalnych materiałów DDA, takich jak: Rozwiązanie, 14 cech DDA (The Laundry List). Jest to tłumaczenie nieautoryzowane.

 

 

12 Kroków Anonimowych Alkoholików

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi, by zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.